50 Đề tài Chuyên đề tốt nghiệp tài chính ngân hàng

Group Luận Văn Tài Chính xin chia sẻ tới bạn bài viết “50 Đề tài Chuyên đề tốt nghiệp tài chính ngân hàng”. Hy vọng bạn có thể chọn được đề tài ứng ý nhất.

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp tại Hà Nội, Tp HCM và các tỉnh thành khác với dịch vụ chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài báo cáo thực tập, hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

 1. Phân tích khả năng tiếp cận tín dụng của hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ tại NH (hoặc chi nhánh) SV thực tập.
 2. Đánh giá thực trạng cung ứng dịch vụ e-banking tại NH (hoặc chi nhánh) SV thực tập
 3. Phân tích các yếu tố tác động đến hành vi người gửi tiền và chính sách Marketing tại NH (hoặc chi nhánh) SV thực tập.
 4. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh NHTM nơi SV thực tập
 5. Phân tích chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHTM nơi SV thực tập
 6. Phân tích khả năng huy động vốn của chi nhánh NHTM nơi SV thực tập
 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực huy động vốn của NHTM nơi SV thực tập và các giải pháp đề xuất
 8. Nâng cao chất lượng tín dụng cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (trong ngành nghề cụ thể ví du: may mặc, thủy sản, dịch vụ…) tại/Chi nhánh NH nơi SV thực tập
 9. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp mới khởi nghiệp tại NH SV thực tập
 10. Xác định các lợi thế cạnh tranh trên thị trường bán lẻ của NH nơi sinh viên thực tập
 11. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn ( hoạt động tín dụng/ hoạt động ngân hàng điện tử…) của NH nơi sinh viên thực tập
 12. Giải pháp phát triển sản phẩm internet banking tại NH nơi SV thực tập
 13. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NH nơi SV thực tập
 14. Đánh giá hoạt động bao thanh toán tại NH nơi SV thực tập
 15. Đánh giá công tác định giá tài sản thế chấp tại NH nơi SV thực tập
 16. Thực trạng và giải pháp phát triển sản phẩm cho vay (cho đối tượng cụ thể hoặc ngành nghề cụ thể) tại NHTM….
 17. Thực trạng và giải pháp khác biệt hóa sản phẩm dịch vụ tại NHTM….
 18. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phân tích tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ
 19. Đánh giá hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại NH nơi SV thực tập
 20. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thẩm định dự án tại NH nơi SV thực tập
 21. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cho vay dự án tại NH nơi SV thực tập
 22. Đánh giá hiệu quả hoạt động marketing trong công tác huy động vốn tại ngân hàng NH nơi SV thực tập
 23. Phân tích hiệu quả hoạt động của NHTM … theo mô hình Camels
 24. Nghiên cứu lòng trung thành của khách hàng trong ngành ngân hàng tại thành phố Hà Nội
 25. Giải pháp phát triển hoạt động cho vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân tại NH nơi sv thực tập
 26. Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ nông dân tại Agribank, chi nhánh nơi sv thực tập
 27. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại NHTM…
 28. Thực trạng và giải pháp mở rộng hoạt động đầu tư của NHTM… trong bối cảnh hội nhập kinh tế
 29. Phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế tại NHTM… trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
 30. Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong cho thuê tài chính tại…
 31. Nâng cao chất lượng dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng tại…
 32. Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHTM…
 33. Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại NHTM…
 34. Thực trạng hoạt động cho thuê tài chính tại công ty cho thuê TC NHTM….
 35. Nâng cao năng lực cạnh tranh tại NHTM/chi nhánh NHTM…
 36. Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro thanh khoản tại NHTM…
 37. Giải pháp phát triển các dịch vụ phi tín dụng tại NHTM…
 38. Giải pháp phát triển thị trường tài chính thứ cấp tại Việt Nam
 39. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống tài chính tại Việt Nam
 40. Giải pháp nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn vốn qua hệ thống ngân hàng
 41. Thực trạng và giải pháp nâng cao các công cụ chính sách tiền tệ gián tiếp
 42. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Z
 43. Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng W
 44. Chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua – Thực trạng và giải pháp
 45. Đánh giá hiệu quả can thiệp Nghiệp vụ thị trường mở của NHNN Việt Nam từ 2015 đến nay
 46. Đánh giá sự phát triển của Thị trường Liên ngân hàng Việt Nam từ 2015 đến nay
 47. Thực trạng sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc của NHNN Việt Nam từ năm 2015 đến nay
 48. Thực trạng sử dụng công cụ Chính sách tái cấp vốn của NHNN Việt Nam từ năm 2015 đến nay
 49. Hàng hoá được chấp nhận giao dịch trên nghiệp vụ thị trường mở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.
 50. Sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam giai đoạn 2015-2017: Thực trạng và khuyến nghị.

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để bên mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.
Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.