Khái niệm giá kinh doanh và chính sách giá của doanh nghệp

Khái niệm giá kinh doanh

Giá kinh doanh là một dẫn xuất lợi ích khi nhu cầu gặp cung trên thị trường và được thực hiện là giá trị tiền tệ của sản phẩm phát sinh trong sự tương giữa người mua và bán.
Giá thực chất là một cộng cụ Marketing – mix để doanh nghiệp tác động vào thị trường nhàm đạt mục tiêu đề ra. Do vậy, giá phải phục vụ cho mục tiêu Marketing chung của doanh nghiệp . Muốn vậy, chiến lược giá cần phải đồng bộ, nhất quán với chiến lược Marketing –mix khác như chiến lược sản phẩm, chiến lược phân phối, chiến lược xúc tiến. Chẳng hạn, khi mục tiêu của doanh nghiệp là dẫn đầu về chất lượng thì giá phải đặt cao để tạo uy tín và để bù đắp chi phí đảm bảo chất lượng cao. Giá bán còn phụ thuộc vào các giai đoạn khác nhau của chu kỳ sống của sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp cho thị trường. Các quyết định về giá của công ty thương mại bị ảnh hưởng bởi một số nội tại của công ty và môi trường bên ngoài vầ nó được thể hiện bằng hình như sau

Khái niệm giá kinh doanh và chính sách giá của doanh nghệp
Khái niệm giá kinh doanh và chính sách giá của doanh nghệp

Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định định giá
Quy định định giá được đặt ra khi công ty phải định giá lần đầu . Điều này xảy ra khi một công ty triển khai và chấp nhận một mặt hàng mới, khi công ty giới thiệu một mặt hàng vào một kênh phân phối mới hoặc một khu vực thị trường mới. Trong trường hợp này công ty tiến hành một quy định giá tổng thể sau:

Chính sách giá và quy trình định giá cho sản phẩm

Đối với chiến lược thâm nhập thị trường và mở rộng thị trường
Khi công ty đưa sản phẩm hiện có tiếp tục thâm nhập vào thị trường hiện tại hay xâm nhập thị trường mới, công ty có thể thúc đẩy tiêu thụ hàng hoấ bằng việc giảm giá thành. Công ty có thể giảm giá nhờ vào việc tăng quy mô. Tuy nhiên, việc giảm giá thường không mang lại hiệu quả như mong muốn khi cacá đối thủ cạnh tranh cũng tiến hành giảm giá và knh doanh các sản phẩm có những đặc điểm nổi trội riêng. Khi đó công ty có thể vẫn giữ nguyên giá và tăng cường hoạt động quảng cáo, xúc tiến bán hàng hay tạo cho sản phẩm điểm nổi trội mà đối thủ cạnh tranh không có hay mở rộng nhãn hiệu, mặt hàng, cải tiến sản phẩm…thỏa mãn tốt hơn và đồng bộ hơn nhu cầu thị trường.
Đối với chiến lược phá triển sản phẩm và chiến lược đa dạng hóa
Khi công ty phát triển một sản phẩm mới liên quan hoặc không liên quan với sản phẩm hiện có vào thị trường hiện tại hay thị truờng mới, căn cứ chủ yếu để công ty định giá là chi phí cho nghiên cứu sản xuất sản phẩm và chức năng, chất lượng hay đặt tinhs nổi trội của sản phẩm đó, và giá chịu chi phối bởi mục tiêu Marketing của công ty về sản phẩm trên khu vực thị trường.Đối với sản phẩm mới của công ty có thể sử dụng hai chiến lược định giá sau:
 Định giá hớt váng sữa
Theo chiến lược này, công ty đặt giá cao có thể cho các đoạn thị trường sẵn sàng chấp nhận sản phẩm mới. Khi mức tiêu thụ giảm xuống thì công ty lại giảm giá thu hút thêm khách hàng ở đoạn thị trường thấp hơn. Tuy nhiên, muốn đặt giá hớt váng sữa, doanh nghiệp phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định, đó là:

  • Mức cầu về sản phẩm mới cao.
  • Giá cao lúc đầu tạo nên hình ảnh về sản phẩm cao cấp.
  • Giá cao ban đầu không thu hút các đối thủ cạnh tranh.

Mục đích của chiến lược này là để thu được lợi nhuận tối đa từ mỗi nhóm khách hàng trong thị trường.
Định giá thâm nhập thị trường.
Công ty tung ra sản phẩm ra với giá thấp để khách hàng chấp nhận ngay và có thể phân phối rộng rãi trên thị trường đại chúng.
Mục đích của chiến lược này là thâm nhập thị trường nhanh chóng và chiếm lĩnh thị trường phần lớn. Giá thâm nhập chỉ cao hơn giá thành sản phẩm chút ít để công ty có thể nhanh chóng có chỗ đứng trên thị trường và có thể bán đuợc với số lượng lớn. Sản phẩm mới tung ra thường đi kèm theo với những hoạt động quảng cáo và khuếch trương ồ ạt, những đợt bán hàng và giảm giá đặc biệt. Điều kiện để doanh nghiệp thực hiện chiến lược này là:

  • Thị trường nhạy cảm về giá.
  • Lĩnh vực sản xuất của công ty có tính chất “hiệu quả kinh tế theo quy mô”.

Như vậy, khi công ty đặt giá thấp thì sản lượng bán được tăng lên, dânx đến tiết kiệm chi phí, lợi nhuận tăng, do vậy sẽ bù lại cho việc giảm giá.
Mục đích của định giá thâm nhập thị trường là để kiểm soát thị trường thông qua cnạh tranh về gía chi phí và duy trì thị trường phần lớn. Giảm giá khối lượng, phân biệt giá, điều trỉnh giá theo thời gian, mùa vụ, số lượng … nhằm tăng được lượng hàng hóa bán ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published.